Ordlistan

A conto

Betalning a conto innebär att den slutliga regleringen av ett skuldförhållande skjuts upp till senare.

Läs mer »

A listan

Den mest ”prestigefyllda” listan på Stockholmsbörsen. Kraven är höga på de bolag som listas där. Bland annat krävs minst 3 års verifierbar historia, minst 2000

Läs mer »

Agio

Det belopp med vilket marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper överstiger det nominella värdet.

Läs mer »