Aktieindexlån

Dela gärna

Obligationslån där avkastningen är kopplad till ett aktieindex.

Du kanske gillar