Aktieoption

Dela gärna

En option som har en aktie som underliggande vara. Finns som köp- och säljoptioner. Den som köper en option har rätt, men ej skyldighet, att köpa/sälja en aktie ett visst datum i framtiden till ett redan bestämt pris. Utställaren av optionen är då skyldig att köpa/sälja aktien om köparen (innehavaren) så önskar. Det som bestämmer om innehavaren vill använda sin option vid lösendatumet är om denne kan köpa/sälja aktien till ett lägre resp. högre pris i relation till för stunden gällande aktiekurs. Utställaren av optionen får betalt för optionen (risken denne tar) i form av en optionspremie. Optionen kan fram till och med lösendatumet köpas och säljas till ett av marknaden bestämt pris.

Du kanske gillar