Aktieoptioner

Dela gärna

Aktieoptioner finns som köp- och säljoptioner. Innehavaren (den som köper optionen) av en köp/säljoption har rätten (men ej skyldigheten) att köpa/sälja en aktie, per ett visst datum i framtiden, till ett förutbestämt pris. Utställaren av köp/säljoptionen har dock skyldigheten att köpa/sälja aktien om så Innehavaren önskar. Det som avgör om Innehavaren vill utnyttja optionen vid lösendatumet är om han kan köpa/sälja aktien till ett lägre/högre pris i relation till då gällande aktiekurs. Utställaren får betalt för optionen (risken han tar) i form av en optionspremie. Optionen kan framtill lösendatumet köpas och säljas till ett av marknaden bestämt pris.

Du kanske gillar