Aktiv risk

Dela gärna

Ett statistiskt mått där man utifrån en viss sannolikhet anger med hur många procent den årliga avkastningen från en värdepappersportfölj förväntas avvika från en indexportföljs avkastning.

Du kanske gillar