Allmän pensionsavgift

Dela gärna

En avgift som betalas på inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete.

Du kanske gillar