Allmänna Reklamationsnämnden ARN

Dela gärna

ARN är knuten till Konsumentverket och lämnar rekommendationer till lösningar av tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Du kanske gillar