Allmännyttigt bostadsföretag

Dela gärna

Enligt svensk lag är ett allmännyttigt bostadsföretag ett bolag eller en stiftelse som äger bostäder och arbetar utan eget vinstsyfte i samverkan med och under tillsyn av kommun.

Du kanske gillar