Amorteringsbelopp

Dela gärna

Det belopp med vilket man betalar av på en skuld.

Du kanske gillar