Ansvarsförbindelse

Dela gärna

Åtagande att fullgöra vissa ekonomiska förpliktelser i ett företag bl a diskonterade växlar, borgensförbindelse, pensionsåtagande.

Du kanske gillar