Arvsskatt

Dela gärna

När en förmögenhet genom ett arv eller testamente övergår till annan fysisk eller juridisk person beskattas denna. Arvsskatten beräknas på var och en av de arvs- eller testamentslotter som uppstår vid fördelning mellan arvingar respektive testamentstagare av dödsboets behållning enligt bouppteckningen.

Du kanske gillar