Att ställa ut optioner

Dela gärna

Att bli optionsutfärdare. Utfärdaren, optionsinnehavarens motpart, förbinder sig enligt optionskontraktets villkor att vid säljoption köpa eller vid köpoption sälja den underliggande varan. För denna risk erhåller utfärdaren en premie.

Du kanske gillar