Avkastning

Dela gärna

Är den procentuella lönsamhet du erhåller på din investering i aktier, fonder eller övriga värdepapper.

Du kanske gillar