Avkastningskurva

Dela gärna

Grafisk framställning av den beräknade effektiva avkastningen på jämförbara värdepapper med olika löptider.

Du kanske gillar