Avknoppning

Dela gärna

När en del av ett företag tex. ett dotterbolag blir självständigt och noteras för sig självt på en marknadsplats. Oftast delas aktierna i det nya bolaget ut till aktieägarna i moderbolaget.

Du kanske gillar