Avyttringstidpunkt

Dela gärna

Den tidpunkt då bindande avtal träffats om försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse.

Du kanske gillar