Beneficium

Dela gärna

Är ett juridiskt begrepp som betecknar den delen av en persons egendom som anses vara livsnödvändig och som inte får tas i anspråk genom utmätning eller konkurs. I beneficium ingår dels saker som personliga kläder i skälig omfattning och en bostad av rimlig storlek, dels sådana föremål som den skyddade behöver för att kunna arbeta och livnära sig.

Du kanske gillar