Beskattningsår

Dela gärna

Representerar det år inkomsten tjänats in. I de flesta fall är ett beskattningsår likvärdigt med ett kalenderår.

Du kanske gillar