Beskattningsbar inkomst

Dela gärna

Den taxerade inkomsten med avdrag för nedsatt skatteförmåga, grundavdrag.

Du kanske gillar