Bruttonationalprodukt (BNP)

Dela gärna

Värdet av ett lands sammanlagda produktion av varor och tjänster under ett år.

Du kanske gillar