Cash flow

Dela gärna

Kassaflöde. Innebär skillnaden mellan de intäkter och kostnader som genereras i ett bolags löpande verksamhet.

Du kanske gillar