Deflation

Dela gärna

Motsatsen till inflation. Deflation innebär en höjning av penningvärdet tillsammans med ett allmänt prisfall. Deflation uppstår vanligen genom en minskad ekonomisk aktivitet, minskad efterfrågan, stigande arbetslöshet och en sjunkande nationalprodukt.

Du kanske gillar