Derivatinstrument

Dela gärna

Ett instrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande vara. Optioner, terminer och warrants är några exempel på derivat.

Du kanske gillar