Diska kontrakt

Dela gärna

Att beräkna nuvärdet av återstående betalningar när ett kontrakt bryts. (t ex vid avbrutna leasingkontrakt eller förtida omläggning av lån med bunden ränta).

Du kanske gillar