Dödsbo

Dela gärna

En avliden persons kvarvarande tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person och delägarna är efterlevande make om giftorätt finns, arvingar och testamentstagare.

Du kanske gillar