Dotterbolag

Dela gärna

Bolag där mer än halva röstetalet för aktierna eller andelarna ägs av ett annat moderbolaget, eller bolag där ett annat bolag (moderbolaget) till exempel genom avtal ensamt har ett bestämmande inflytande över bolaget.

Du kanske gillar