Dröjsmålsränta

Dela gärna

Den ränta som en gäldenär måste erlägga om han inte betalar en fordran i tid.

Du kanske gillar