Förädlingsvärde

Dela gärna

Beloppet av ett bolags produktion minus beloppet av insatsvarorna som har använts.

Du kanske gillar