Förbehållsbelopp

Dela gärna

Det belopp som en individ har rätt att kvarhålla för sitt och sin eventuella familjs uppehälle vid en utmätning av inkomst.

Du kanske gillar