Förmånsrätt

Dela gärna

Vissa fordringars företrädesrätt framför andra till betalning ur gäldenärens egendom.

Du kanske gillar