Förmögenhetsskatt

Dela gärna

Skillnaden mellan en individs tillgångar och skulder är skattepliktig. Den förmögenhet som ska beskattas är den del som överstiger fribeloppet.

Du kanske gillar