Förseningsavgift

Dela gärna

En avgift som tas ut vid försening av en betalning. Avgiften måste varit med i det slutna avtalet för att den skall gälla.

Du kanske gillar