Gemensam marknad

Dela gärna

Ett ekonomiskt samarbete mellan flera länder som sinsemellan avvecklar tullar och diverse andra handelshinder men inför tullar mot externa marknader.

Du kanske gillar