Giro

Dela gärna

Ett betalningssystem där resurser gireras från betalarens konto till mottagarens konto. Utan användning av kontanter.

Du kanske gillar