Goodwill

Dela gärna

Gott anseende, välvilja. Ur företagsekonomiskt synpunkt är goodwill det transcendenta värde som företräds av ett bolags namn och rykte, varumärke, kundkrets. Goodwill bildar differensen mellan bolagets verkliga värde och värdet enligt balansräkningen.

Du kanske gillar