Hedging

Dela gärna

Kringgärda eller gardera. Kapitalplacering i fast egendom eller värdepapper som väntas stiga i värde, för att motverka inflationseffekter eller förhandsköp av valuta/råvara för att säkra sig mot kursförlust.

Du kanske gillar