Hembud

Dela gärna

Förpliktelse enligt lag eller avtal att erbjuda den som har förköpsrätt till viss egendom eller värdepapper att förvärva densamma.

Du kanske gillar