Indirekt aktieägande

Dela gärna

Ägande av andelar i bolag och institutioner som i sin tur äger aktier.

Du kanske gillar