Inflation

Dela gärna

Prisökningstakt eller penningvärdeförsämring. Ger en ökning av konsumentprisindex.

Du kanske gillar