Interimsbevis

Dela gärna

Kvittens på betalning vid teckning av aktier, obligationer med flera värdepapper som ej är klara att överlämnas vid emissionstillfället.

Du kanske gillar