Konkurs

Dela gärna

Konkurs, enligt svensk lag det tillstånd som domstol kan förklara gälla för en person, när han inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter, och när detta tillstånd inte bara är av tillfällig natur. I ekonomiska termer innebär det att konkurs är ungefär detsamma som bristande soliditet, men inte bristande likviditet. Vid konkursbeslut förlorar personen förfoganderätten över sin egendom. Denna förvaltas istället av en konkursförvaltare, utsedd av domstolen. När konkursförvaltaren avslutat sitt arbete beslutar domstolen att konkursen är avslutad.

Du kanske gillar