Konvertibla vinstandelsbevis

Dela gärna

Aktie utan rösträtt som ger högre utdelning än parallell aktie med rösträtt. Kan även omvandlas till aktier.

Du kanske gillar