Köpoption

Dela gärna

En option som ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa en given aktie till ett visst bestämt pris.

Du kanske gillar