Likvidkonto

Dela gärna

Det konto som är kopplat till ditt Kapitalmarknadskonto. Här bokförs likvider då du köpt/sålt aktier, samt eventuella utdelningar på aktieinnehav.

Du kanske gillar