Lösenpris

Dela gärna

Det fastställda pris som optionsinnehavaren har rätt att köpa den underliggande varan för.

Du kanske gillar