Market maker

Dela gärna

Marknadsgarant. Den som åtagit sig att fortlöpande notera köp- och säljkurser på ett visst värdepapper och därmed hålla en marknad.

Du kanske gillar