Matematiskt aktievärde

Dela gärna

Ett aktiebolags eget kapital dividerat med antalet utestående aktier.

Du kanske gillar