Moderbolag

Dela gärna

Bolag som endera besitter minst 50 procent av aktierna eller minst halva röstetalet i ett eller flera andra bolag (dotterbolag) eller som på något annat sätt genom exempelvis avtal, endast har ett bestämmande inflytande över företaget.

Du kanske gillar