Näringsverksamhet

Dela gärna

En varaktig verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, självständigt och med vinstsyfte.

Du kanske gillar