Nettoskuldbörda

Dela gärna

Den skuldbörda som kvarstår efter att en låntagare sålt den egendom som denne eller dennes familj inte är i direkt behov av enligt skuldsaneringslagen.

Du kanske gillar